Kontrola rizik ve veřejných zakázkách

Odhalte kostlivce ve skříni vašeho úřadu. Nástroj pro předcházení rizik ve veřejných zakázkách. Každodenní příručka pro manažery, cenný podklad pro audit.

Možnosti pokročilejší analýzy naleznete v Ceníku.

Svá rizika už odhalili

Manažerský přehled dodavatelů a rizik

Kontrola mapuje širokou paletu rizik při nákupech veřejných institucí. Získejte pravidelně aktualizovaný přehled zakázek vašich dodavatelů. Od zakázek smluv a plateb až po přehled konkurentů a problematických vazeb.

Nechte prověřit možné problémy

Kontrola rizik je ideálním vstupem pro audit a správné nastavení nákupních postupů a směrnic. Nalezená rizika nutně neznamenají pochybení, stojí však za to si je prověřit.

Důvěrnost na prvním místě

Žádný úřad nemá vše správně. Smyslem Kontroly není nikoho obviňovat, ale poskytnout materiál pro zlepšení. Kontrolu provádíme diskrétně vždy výlučně pro jednoho objednatele. Je jen na Vás, komu výstup poskytnete.

Řádný hospodář zná rizika svého úřadu.

Malá kontrola

Přehled 12 vybraných automaticky počítaných rizik.

0 Kč

Ihned ke stažení

Chybí vám smlouvy v registru smluv?
Jsou mezi dodavateli politicky napojené firmy?
Může docházet k obcházení zákona?
Počty a závažnost zjištěných rizik

Střední kontrola

Analýza rizik nad veřejnými údaji.

49,000 Kč

Realizace do 2 týdnů od závazné objednávky

Detailní rozpad rizik malé kontroly
Detailní přehled všech dodavatelů
Kontrola registru smluv, profilu zadavatele, Věstníku VZ
Webová aplikace
Online konzultace výsledků

Velká kontrola

Robustní analýza rizik s využitím Vašich interních dat.

99,000 - 299,000*

Realizace do 4 týdnů od poskytnutí dat

Velká kontrola rozšířená o:

Zpracování účetních, smluvních dat, neveřejného profilu zadavatele
2x více prověřených rizik
Kontrola reálně zaplacených částek dodavatelům
Ruční čištění dat
Osobní prezentace výsledků
Součinnost při návazných kontrolách
* Cena závisí na náročnosti a rozsahu zpracovaných dat. Pokud již byla provedena Střední kontrola, je poskytnuta sleva rovná její ceně.